سرور سمپ با گیم مود اختصاصی

برگشت وجه در صورت نارضایتی تا 24 ساعت پس از پرداخت

سرور سمپ پلن ۱ (SAMP-1) ماهانه
 • ۳۰ نفر ظرفیت
 • نامحدود ترافیک
 • RPG نوع گیم مود
 • گیم مود اختصاصی و بدون باگ
 • آنتی چیت اختصاصی
 • آنتی دیداس سخت افزاری
 • ۹۹% آپتایم
 • ایران - زیرساخت دیتاسنتر
سرور سمپ پلن ۲ (SAMP-2) ماهانه
 • ۵۰ نفر ظرفیت
 • نامحدود ترافیک
 • RPG نوع گیم مود
 • گیم مود اختصاصی و بدون باگ
 • آنتی چیت اختصاصی
 • آنتی دیداس سخت افزاری
 • ۹۹% آپتایم
 • ایران - زیرساخت دیتاسنتر
سرور سمپ پلن ۳ (SAMP-3) ماهانه
 • ۱۰۰ نفر ظرفیت
 • نامحدود ترافیک
 • RPG نوع گیم مود
 • گیم مود اختصاصی و بدون باگ
 • آنتی چیت اختصاصی
 • آنتی دیداس سخت افزاری
 • ۹۹% آپتایم
 • ایران - زیرساخت دیتاسنتر