میزبانی وب با هاست سیپنل پر سرعت آلمان

ضمانت برگشت وجه تا 24 ساعت در صورت نا رضایتی

هاست پرقدرت 500 مگابایت (HOST-500) ماهانه

تحویل به صورت آنی پس از پرداخت!
نصب 400 اسکریپت با یک کلیک
مجهز به آنتی دیداس سخت افزاری

 • 500 مگابایت حجم
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • 2 گیگابایت رم
 • 100 تعداد کانکشن همزمان
 • 2 مگابایت مقدار I/O
 • Cpanel پنل
 • liteSpeed وب سرویس
 • Cxs آنتی شلر
 • JetBackup بکاپ گیری
 • NVMe 4xSSD نوع هارد
هاست پرقدرت 1000 مگابایت (HOST-1000) ماهانه

تحویل به صورت آنی پس از پرداخت!
نصب 400 اسکریپت با یک کلیک
مجهز به آنتی دیداس سخت افزاری

 • 1000 مگابایت حجم
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • 2 گیگابایت رم
 • 100 تعداد کانکشن همزمان
 • 2 مگابایت مقدار I/O
 • Cpanel پنل
 • liteSpeed وب سرویس
 • Cxs آنتی شلر
 • JetBackup بکاپ گیری
 • NVMe 4xSSD نوع هارد
هاست پرقدرت 2000 مگابایت (HOST-2000) ماهانه

تحویل به صورت آنی پس از پرداخت!
نصب 400 اسکریپت با یک کلیک
مجهز به آنتی دیداس سخت افزاری

 • 2000 مگابایت حجم
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • 2 گیگابایت رم
 • 100 تعداد کانکشن همزمان
 • 2 مگابایت مقدار I/O
 • Cpanel پنل
 • liteSpeed وب سرویس
 • Cxs آنتی شلر
 • JetBackup بکاپ گیری
 • NVMe 4xSSD نوع هارد
هاست پرقدرت 4000 مگابایت (HOST-4000) ماهانه

تحویل به صورت آنی پس از پرداخت!
نصب 400 اسکریپت با یک کلیک
مجهز به آنتی دیداس سخت افزاری

 • 4000 مگابایت حجم
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • 2 گیگابایت رم
 • 100 تعداد کانکشن همزمان
 • 2 مگابایت مقدار I/O
 • Cpanel پنل
 • liteSpeed وب سرویس
 • Cxs آنتی شلر
 • JetBackup بکاپ گیری
 • NVMe 4xSSD نوع هارد
هاست پرقدرت 7000 مگابایت (HOST-7000) ماهانه

تحویل به صورت آنی پس از پرداخت!
نصب 400 اسکریپت با یک کلیک
مجهز به آنتی دیداس سخت افزاری

 • 7000 مگابایت حجم
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • 2 گیگابایت رم
 • 100 تعداد کانکشن همزمان
 • 2 مگابایت مقدار I/O
 • Cpanel پنل
 • liteSpeed وب سرویس
 • Cxs آنتی شلر
 • JetBackup بکاپ گیری
 • NVMe 4xSSD نوع هارد
هاست پرقدرت 10000 مگابایت (HOST-10000) ماهانه

تحویل به صورت آنی پس از پرداخت!
نصب 400 اسکریپت با یک کلیک
مجهز به آنتی دیداس سخت افزاری

 • 10000 مگابایت حجم
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • 2 گیگابایت رم
 • 100 تعداد کانکشن همزمان
 • 2 مگابایت مقدار I/O
 • Cpanel پنل
 • liteSpeed وب سرویس
 • Cxs آنتی شلر
 • JetBackup بکاپ گیری
 • NVMe 4xSSD نوع هارد