سرور مجازی اقتصادی ایران مجهز به دیداس پروتکشن

پلن ۱ (IR-VPS-1) ماهانه
 • ۱۰۲۴ مگابایت اختصاصی رم
 • ۱ هسته با فرکانس ۱ گیگاهرتز پردازنده
 • ۲۵ گیگابایت HDD هارد
 • نامحدود ترافیک
 • ۹۹% آپتایم
 • محافظت آنتی دیداس
 • منابع اختصاصی
 • ۳ و ۴ و ۷ لایه های محافظت شده شبکه
 • ایران - برج میلاد دیتاسنتر
پلن ۲ (IR-VPS-2) ماهانه
 • ۲۰۴۸ مگابایت اختصاصی رم
 • ۱ هسته با فرکانس ۱ گیگاهرتز پردازنده
 • ۳۰ گیگابایت HDD هارد
 • نامحدود ترافیک
 • ۹۹% آپتایم
 • محافظت آنتی دیداس
 • منابع اختصاصی
 • ۳ و ۴ و ۷ لایه های محافظت شده شبکه
 • ایران - برج میلاد دیتاسنتر
پلن ۳ (IR-VPS-3) ماهانه
 • ۳۰۷۲ مگابایت اختصاصی رم
 • ۲ هسته با فرکانس ۲ گیگاهرتز پردازنده
 • ۳۵ گیگابایت HDD هارد
 • نامحدود ترافیک
 • ۹۹% آپتایم
 • محافظت آنتی دیداس
 • منابع اختصاصی
 • ۳ و ۴ و ۷ لایه های محافظت شده شبکه
 • ایران - برج میلاد دیتاسنتر
پلن ۴ (IR-VPS-4) ماهانه
 • ۴۰۹۶ مگابایت اختصاصی رم
 • ۲ هسته با فرکانس ۲ گیگاهرتز پردازنده
 • ۴۰ گیگابایت HDD هارد
 • نامحدود ترافیک
 • ۹۹% آپتایم
 • محافظت آنتی دیداس
 • منابع اختصاصی
 • ۳ و ۴ و ۷ لایه های محافظت شده شبکه
 • ایران - برج میلاد دیتاسنتر
پلن ۵ (IR-VPS-5) ماهانه
 • ۶۱۴۴ مگابایت اختصاصی رم
 • ۳ هسته با فرکانس ۳ گیگاهرتز پردازنده
 • ۴۵ گیگابایت HDD هارد
 • نامحدود ترافیک
 • ۹۹% آپتایم
 • محافظت آنتی دیداس
 • منابع اختصاصی
 • ۳ و ۴ و ۷ لایه های محافظت شده شبکه
 • ایران - برج میلاد دیتاسنتر
پلن ۶ (IR-VPS-6) ماهانه
 • ۸۱۹۲ مگابایت اختصاصی رم
 • ۴ هسته با فرکانس ۴ گیگاهرتز پردازنده
 • ۵۰ گیگابایت HDD هارد
 • نامحدود ترافیک
 • ۹۹% آپتایم
 • محافظت آنتی دیداس
 • منابع اختصاصی
 • ۳ و ۴ و ۷ لایه های محافظت شده شبکه
 • ایران - برج میلاد دیتاسنتر
پلن ۷ (IR-VPS-7) ماهانه
 • ۱۶۳۸۴ مگابایت اختصاصی رم
 • ۶ هسته با فرکانس ۶ گیگاهرتز پردازنده
 • ۵۵ گیگابایت HDD هارد
 • نامحدود ترافیک
 • ۹۹% آپتایم
 • محافظت آنتی دیداس
 • منابع اختصاصی
 • ۳ و ۴ و ۷ لایه های محافظت شده شبکه
 • ایران - برج میلاد دیتاسنتر
پلن ۸ (IR-VPS-8) ماهانه
 • ۳۲۷۶۸ مگابایت اختصاصی رم
 • ۸ هسته با فرکانس ۸ گیگاهرتز پردازنده
 • ۶۰ گیگابایت HDD هارد
 • نامحدود ترافیک
 • ۹۹% آپتایم
 • محافظت آنتی دیداس
 • منابع اختصاصی
 • ۳ و ۴ و ۷ لایه های محافظت شده شبکه
 • ایران - برج میلاد دیتاسنتر