سرور مجازی ایران مجهز به دیداس پروتکشن

ضمانت برگشت وجه تا یک هفته

پلن 1 (VPS-1) ماهانه
 • 1024 مگابایت رم
 • یک هسته پردازنده
 • 25 گیگابایت هارد
 • نامحدود ترافیک
 • 99% آپتایم
 • محافظت آنتی دیداس
 • منابع اختصاصی
 • 3 و 4 و 7 لایه های محافظت شده شبکه
 • ایران - برج میلاد دیتاسنتر
پلن 2 (VPS-2) ماهانه
 • 2048 مگابایت رم
 • یک هسته پردازنده
 • 30 گیگابایت هارد
 • نامحدود ترافیک
 • 99% آپتایم
 • محافظت آنتی دیداس
 • منابع اختصاصی
 • 3 و 4 و 7 لایه های محافظت شده شبکه
 • ایران - برج میلاد دیتاسنتر
پلن 3 (VPS-3) ماهانه
 • 3072 مگابایت رم
 • دو هسته پردازنده
 • 35 گیگابایت هارد
 • نامحدود ترافیک
 • 99% آپتایم
 • محافظت آنتی دیداس
 • منابع اختصاصی
 • 3 و 4 و 7 لایه های محافظت شده شبکه
 • ایران - برج میلاد دیتاسنتر
پلن 4 (VPS-4) ماهانه
 • 4096 مگابایت رم
 • دو هسته پردازنده
 • 40 گیگابایت هارد
 • نامحدود ترافیک
 • 99% آپتایم
 • محافظت آنتی دیداس
 • منابع اختصاصی
 • 3 و 4 و 7 لایه های محافظت شده شبکه
 • ایران - برج میلاد دیتاسنتر
پلن 5 (VPS-5) ماهانه
 • 6144 مگابایت رم
 • سه هسته پردازنده
 • 45 گیگابایت هارد
 • نامحدود ترافیک
 • 99% آپتایم
 • محافظت آنتی دیداس
 • منابع اختصاصی
 • 3 و 4 و 7 لایه های محافظت شده شبکه
 • ایران - برج میلاد دیتاسنتر
پلن 6 (VPS-6) ماهانه
 • 8192 مگابایت رم
 • چهار هسته پردازنده
 • 50 گیگابایت هارد
 • نامحدود ترافیک
 • 99% آپتایم
 • محافظت آنتی دیداس
 • منابع اختصاصی
 • 3 و 4 و 7 لایه های محافظت شده شبکه
 • ایران - برج میلاد دیتاسنتر