سرور MTA با مود اختصاصی RP مجهز به آنتی دیداس

پلن ۱ (MTASV-1) ماهانه
 • RP مود
 • ۶۴ ظرفیت بازیکن
 • ۲ گیگ رم سرور
 • ۲ هسته پردازنده سرور
 • آنتی دیداس سخت افزاری
 • آنتی چیت اختصاصی
 • آنتی لگ و آنتی اسپم
 • ۹۹% آپتایم
 • ایران - آسیاتک دیتاسنتر
پلن 2 (MTASV-2) ماهانه
 • RP مود
 • ۱۲۸ ظرفیت بازیکن
 • ۳ گیگ رم سرور
 • ۳ هسته پردازنده سرور
 • آنتی دیداس سخت افزاری
 • آنتی چیت اختصاصی
 • آنتی لگ و آنتی اسپم
 • ۹۹% آپتایم
 • ایران - آسیاتک دیتاسنتر
پلن ۳ (MTASV-3) ماهانه
 • RP مود
 • ۵۱۲ ظرفیت بازیکن
 • ۴ گیگ رم سرور
 • ۴ هسته پردازنده سرور
 • آنتی دیداس سخت افزاری
 • آنتی چیت اختصاصی
 • آنتی لگ و آنتی اسپم
 • ۹۹% آپتایم
 • ایران - آسیاتک دیتاسنتر
پلن ۴ (MTASV-4) ماهانه
 • RP مود
 • 1024 ظرفیت بازیکن
 • ۸ گیگ رم سرور
 • ۶ هسته پردازنده سرور
 • آنتی دیداس سخت افزاری
 • آنتی چیت اختصاصی
 • آنتی لگ و آنتی اسپم
 • ۹۹% آپتایم
 • ایران - آسیاتک دیتاسنتر