سرور مجازی گیمینگ ایران مجهز به دیداس پروتکشن

استفاده برای تانل ، VPN و ... ممنوع می باشد

پلن ۱ (GAME-VPS-1) ماهانه
 • ۱۰۲۴ مگابایت اختصاصی رم
 • ۱ هسته با فرکانس ۳ گیگاهرتز پردازنده
 • ۲۰ گیگابایت هارد
 • نامحدود ترافیک
 • ۹۹% آپتایم
 • محافظت آنتی دیداس
 • منابع اختصاصی
 • ۳ و ۴ و ۷ لایه های محافظت شده شبکه
 • ایران - آسیاتک دیتاسنتر
پلن ۲ (GAME-VPS-2) ماهانه -1 موجود است
 • ۲۰۴۸ مگابایت اختصاصی رم
 • ۱ هسته با فرکانس ۳ گیگاهرتز پردازنده
 • ۲۵ گیگابایت هارد
 • نامحدود ترافیک
 • ۹۹% آپتایم
 • محافظت آنتی دیداس
 • منابع اختصاصی
 • ۳ و ۴ و ۷ لایه های محافظت شده شبکه
 • ایران - آسیاتک دیتاسنتر
پلن 3 (GAME-VPS-3) ماهانه
 • ۳۰۷۲ مگابایت اختصاصی رم
 • ۲ هسته با فرکانس ۶ گیگاهرتز پردازنده
 • ۳۰ گیگابایت هارد
 • نامحدود ترافیک
 • ۹۹% آپتایم
 • محافظت آنتی دیداس
 • منابع اختصاصی
 • ۳ و ۴ و ۷ لایه های محافظت شده شبکه
 • ایران - آسیاتک دیتاسنتر
پلن 4 (GAME-VPS-4) ماهانه
 • ۴۰۹۶ مگابایت اختصاصی رم
 • ۲ هسته با فرکانس ۶ گیگاهرتز پردازنده
 • ۳۵ گیگابایت هارد
 • نامحدود ترافیک
 • ۹۹% آپتایم
 • محافظت آنتی دیداس
 • منابع اختصاصی
 • ۳ و ۴ و ۷ لایه های محافظت شده شبکه
 • ایران - آسیاتک دیتاسنتر
پلن ۵ (GAME-VPS-5) ماهانه
 • ۶۱۴۴ مگابایت اختصاصی رم
 • ۳ هسته با فرکانس ۹ گیگاهرتز پردازنده
 • ۴۰ گیگابایت هارد
 • نامحدود ترافیک
 • ۹۹% آپتایم
 • محافظت آنتی دیداس
 • منابع اختصاصی
 • ۳ و ۴ و ۷ لایه های محافظت شده شبکه
 • ایران - آسیاتک دیتاسنتر
پلن 6 (GAME-VPS-6) ماهانه
 • ۸۱۹۲ مگابایت اختصاصی رم
 • ۴ هسته با فرکانس ۱۲ گیگاهرتز پردازنده
 • ۴۵ گیگابایت هارد
 • نامحدود ترافیک
 • ۹۹% آپتایم
 • محافظت آنتی دیداس
 • منابع اختصاصی
 • ۳ و ۴ و ۷ لایه های محافظت شده شبکه
 • ایران - آسیاتک دیتاسنتر
پلن ۷ (GAME-VPS-7) ماهانه
 • ۱۶۳۸۴ مگابایت اختصاصی رم
 • ۶ هسته با فرکانس ۱۸ گیگاهرتز پردازنده
 • ۵۰ گیگابایت هارد
 • نامحدود ترافیک
 • ۹۹% آپتایم
 • محافظت آنتی دیداس
 • منابع اختصاصی
 • ۳ و ۴ و ۷ لایه های محافظت شده شبکه
 • ایران - آسیاتک دیتاسنتر
پلن ۸ (GAME-VPS-8) ماهانه
 • ۳۲۷۶۸ مگابایت اختصاصی رم
 • ۸ هسته با فرکانس ۲۴ گیگاهرتز پردازنده
 • ۵۵ گیگابایت هارد
 • نامحدود ترافیک
 • ۹۹% آپتایم
 • محافظت آنتی دیداس
 • منابع اختصاصی
 • ۳ و ۴ و ۷ لایه های محافظت شده شبکه
 • ایران - آسیاتک دیتاسنتر