سامانه ارسال پیامک هلیکس گیم مبتنی بر IPPanel

دارای خطوط اختصاصی و خطوط رایگان خدماتی با افزونه های رایگان

پنل کاربری برنزی پیامک سالانه

تعرفه عمومی ارسال 125 ریال
خطوط عمومی رایگان 14 رقمی
ارسال براساس کد پستی
ارسال تک و گروهی
ارسال ایمیل انبوه
ارسال پیام صوتی
ارسال به بلک لیست
ارسال از دکل bts ایرانسل

پنل کاربری سیلور پیامک سالانه

تعرفه عمومی ارسال 110 ریال
خطوط عمومی رایگان 14 رقمی
امکان سفارش خط اختصاصی
ارسال براساس کد پستی
ارسال تک و گروهی
ارسال ایمیل انبوه
ارسال پیام صوتی
ارسال به بلک لیست

پنل کاربری گلد پیامک سالانه

تعرفه عمومی ارسال 95 ریال
خطوط عمومی رایگان 14 رقمی
امکان سفارش خط اختصاصی
ارسال براساس کد پستی
ارسال تک و گروهی
ارسال ایمیل انبوه
ارسال پیام صوتی
ارسال به بلک لیست