سرور تیم اسپیک ایران با آنتی دیداس سخت افزاری

ضمانت برگشت وجه تا یک هفته

پلن مقدماتی (TS-1) ماهانه
 • 32 نفر ظرفیت
 • نامحدود ترافیک
 • آنتی دیداس سخت افزاری
 • اتصال افراد خارج از کشور
 • اتصال تمامی نسخه ها
 • بکاپ گیری رایگان
 • ساب دامنه رایگان
 • 99% آپتایم
 • ایران - آسیاتک دیتاسنتر
پلن اقتصادی (TS-2) ماهانه
 • 64 نفر ظرفیت
 • نامحدود ترافیک
 • آنتی دیداس سخت افزاری
 • اتصال افراد خارج از کشور
 • اتصال تمامی نسخه ها
 • بکاپ گیری رایگان
 • ساب دامنه رایگان
 • 99% آپتایم
 • ایران - آسیاتک دیتاسنتر
پلن پیشنهادی (TS-3) ماهانه
 • 128 نفر ظرفیت
 • نامحدود ترافیک
 • آنتی دیداس سخت افزاری
 • اتصال افراد خارج از کشور
 • اتصال تمامی نسخه ها
 • بکاپ گیری رایگان
 • ساب دامنه رایگان
 • 99% آپتایم
 • ایران - آسیاتک دیتاسنتر
پلن پرفروش (TS-4) ماهانه
 • 256 نفر ظرفیت
 • نامحدود ترافیک
 • آنتی دیداس سخت افزاری
 • اتصال افراد خارج از کشور
 • اتصال تمامی نسخه ها
 • بکاپ گیری رایگان
 • ساب دامنه رایگان
 • 99% آپتایم
 • ایران - آسیاتک دیتاسنتر
پلن حرفه ای (TS-5) ماهانه
 • 512 نفر ظرفیت
 • نامحدود ترافیک
 • آنتی دیداس سخت افزاری
 • اتصال افراد خارج از کشور
 • اتصال تمامی نسخه ها
 • بکاپ گیری رایگان
 • ساب دامنه رایگان
 • 99% آپتایم
 • ایران - آسیاتک دیتاسنتر
پلن فوق حرفه ای (TS-6) ماهانه
 • 1024 نفر ظرفیت
 • نامحدود ترافیک
 • آنتی دیداس سخت افزاری
 • اتصال افراد خارج از کشور
 • اتصال تمامی نسخه ها
 • بکاپ گیری رایگان
 • ساب دامنه رایگان
 • 99% آپتایم
 • ایران - آسیاتک دیتاسنتر